Forbrukslån
Casinor.com

La barna få bli i Norge

Den siste uken har Stortinget diskutert om 463 mindreårige asylsøkere skal måtte forlate landet. Grønn Ungdom mener asylpolitikken må baseres på en absolutt respekt for menneskerettighetene. Barna må derfor få en ansvarlig og verdig oppfølging.

– Vi mener at barna burde få bli. Mindreårige asylsøkere er noen av de aller mest sårbare invididene i vårt samfunn. Å sende dem ut av landet innebærer å bryte barnekonvensjonen til FN, sier Grønn Ungdoms talskvinne Ida Karina Kann.

Flere av disse barna er født og oppvokst i Norge, og noen av de har etiopiske foreldre. De siste dagene har spenningen mellom Etiopia og Eritrea eskalert dramatisk, etter at etiopiske styrker angrep en militærbase i Eritrea.

– Det er umoralsk å sende barn tilbake til en risikofylt framtid i et annet land. Det er ikke trygt å sende barn til Etiopia med den spente situasjonen som er der i dag, sier Kann. Hun understreker at barnas beste må veie tyngst i slike tilfeller, og at det ikke er til etiopiske asylbarns beste å måtte returnere til det konfliktfylte hjemlandet.

Venstre presenterte i går et forslag i Stortinget om asylbarn og papirløse. Grønn Ungdom er misfornøyd med dagens asylpolitikk, og mener Venstres forslag var et skritt i riktig retning. Også stortingsmeldingen om barn på flukt skulle egentlig legges fram for Stortinget i mai 2011. Den er ennå ikke lagt fram.

– Det er synd at forslaget til Venstre ble nedstemt. Det er også kritikkverdig at en beslutning om utsendelse skjer før man har kartlagt situasjonen til barn på flukt, mener Kann.

Leave a Reply