Forbrukslån
Casinor.com

Kristian Normand valgt inn i FYEGs sentralstyre

Internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Kristian Normand, ble forrige helg tidenes første norske sentralstyremedlem i Federation of Young European Greens.

Federation of Young European Greens er paraplyorganisasjonen for grønne ungdomspartier i Europa og ungdomsorganisasjonen til Det europeiske grønne partiet. Normand ble valgt inn på årskongressen, som ble avholdt i Mechelen i Belgia.

– Den grønne globale bevegelsen vokser raskt og det er fint å være valgt til et slikt verv i en organisasjon som jobber for et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for alle, sier Normand.

Normand er internasjonal kontakt i Grønn Ungdom på tredje året, og har også vært koordinator for FYEG sin arbeidsgruppe på digitale rettigheter. Han ser nå fram til å jobbe videre med digitale rettigheter og global rettferdighet på europeisk nivå.

– I en tid der nettfriheten i Europa trues av datalagringsdirektiv og lignende forslag er det viktig at unge grønne jobber star opp for de viktige verdiene, avslutter Normand.

Leave a Reply