Forbrukslån
Casinor.com

Krever kursendring i landbrukspolitikken

Grønn Ungdom aksjonerte i dag sammen med Alliansen ny landbrukspolitikk i forbindelse med at landbruksmeldingen debatteres i Stortinget. Talsmann for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, overleverte på vegne av Alliansen en melkekartong med påskriften “TineMelk på soya fra Brasil” til politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet Ane Kismul fra Senterpartiet.

-Et bærekraftig landbruk er der norske kuer spiser norsk gras. I dag spiser norske kuer stadig mindre norsk gras, og stadig mer importert kraftfôr fra land som for eksempel Brasil. Det er en dramatisk utvikling, sa Hallvard Surlien til rådgiver Ane Kismul.

I løpet av de siste 10 årene har fulldyrka areal tilsvarende 50 000 fotballbaner gått ut av drift i Norge. Samtidig importerer vi mer kraftfôr enn aldri før. I 2010 gjorde norsk kraftfôrimport beslag på dyrket mark i utlandet tilsvarende 350 000 fotballbaner.

– Det er positivt slik det står i landbruksmeldingen at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningsveksten. Men med mindre økningen skjer basert på norske ressurser, forsvinner poenget. Skal vi importere fôr kan vi like gjerne importere ferdig mat, mener Surlien.

Under Stortingets Næringskomité sin behandling krevde KrF konkrete virkemidler for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser, at Regjeringa legger en plan for hvordan inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, samt en vernehjemmel for matjord. Grønn Ungdom mener sammen med Alliansen at Regjeringa burde gått med på KrF sine krav, men anser dem ikke for å være tilstrekkelige.

– Alt KrF gikk inn for er en forutsetning for å få landbruket inn på rett kurs. Vi oppfordrer derfor rødgrønne politikere til å bryte ut, og stemme for KrF sine krav til landbruksmeldinga. Meldinga som den er nå gir dessverre ikke svaret på noen av utfordringene i landbruket, sier Surlien.

 

Leave a Reply