Forbrukslån
Casinor.com

Smittevernsregler for Grønn Ungdom

Hva slags arrangementer kan vi ha?

Lokaler

Det beste er å ha arrangementer utendørs! Dra på strandrydding, gå en tur, se om dere kan holde styre- og medlemsmøter ute dersom været er fint. Dersom dere skal ha arrangementer innendørs, må dere finne lokaler med god nok plass til at alle kan være minst én meter fra hverandre. Dersom dere låner lokaler, for eksempel fra et bibliotek eller samfunnshus, må dere kontakte dem i god tid i forveien og spørre hva rutinene deres er for smittevern og vask. Det kan hende de vil at dere skal vaske før dere drar, for eksempel, eller at de har begrensninger på hvor mange dere kan være.

Antall deltagere

Dere kan være maks 25 personer på arrangementet, og det inkluderer styret. Hvis dere vil være flere, så må det godkjennes av generalsekretær på forhånd.

Tidspunkt

Legg arrangementet på et tidspunkt slik at folk ikke trenger å ta kollektivtransport i rushtiden for å delta. Dere kan gjerne ha arrangementer i helgene, for eksempel.

Ingen overnatting

Inntil videre er det ikke lov å ha arrangementer med overnatting (helgeseminarer e.l.). Slike må i så fall godkjennes av generalsekretær på forhånd.

Mat

Dersom dere skal servere mat på møtet, må det være porsjonspakket. Pizza er for eksempel ikke lov. Eventuelt kan dere gå til en restaurant etterpå. OBS: Dere kan gjerne be folk ta med egen mat som dere refunderer!

Hva må vi gjøre før arrangementet?

Smittevernansvarlig

Dere må finne en smittevernansvarlig før hvert arrangement. Dette kan være fylkesleder eller noen annen i styret som er tilstede på arrangementet. Smittevernansvarlig har ansvar for at alle smittevernsreglene blir fulgt. Smittevernansvarlig må være minst 16 år gammel.

Facebook-event

Når dere oppretter arrangementet, må dere ha med informasjon om smittevern. Forslag til tekst:
SMITTEVERN
Det skal være trygt å komme på møtet! Hvis du har luftveissymptomer (feber, hoste, vondt i halsen etc) så kan du ikke komme på møtet fysisk, men du kan fortsatt være med digitalt. Gi beskjed til [NAVN], så setter vi opp en videolenke.
 
Vi har en smittevernansvarlig på alle møtene våre. Denne personen registrerer navn og telefonnummer for deltagerne på møtet, så vi kan kontakte alle dersom noen blir syke. Smittevernansvarlig sørger for at alle vasker hender ved ankomst og at vi holder minst én meter avstand gjennom hele møtet. 
 
Det blir ikke servert mat, men det er lov å spise mat du har tatt med selv. Husk å ta med vannflaske!
 
Er du i en risikogruppe? Send en melding til smittevernansvarlig [NAVN] på [TELEFONNUMMER], så legger vi til rette for at du kan være med. 
 
Hvis du har spørsmål om smittevern på møtet, ring smittevernansvarlig [NAVN] på [TELEFONNUMMER].

Kjøp inn håndsprit, såpe og evt. munnbind

Sørg for at dere har tilgang til håndsprit og såpe hvis dere skal være inne. Dersom dere skal være ute, ta med håndsprit. Det kan være lurt å kjøpe inn noen munnbind slik at dere f.eks. kan sende hjem en eventuell syk deltager.

På arrangementet

Jakker, sekker og vesker

Det er ikke lov å ha et felles sted der alle henger fra seg jakker og sekker, fordi viruset kan overføres dersom tingene til folk kommer i kontakt med hverandre. Be folk om å f.eks. henge jakken på stolen sin og ha sekken under stolen.
 

Registrering av oppmøte

Dere må skrive ned navn og telefonnummer for alle som er på møtet, sånn at dere kan kontakte dem senere hvis noen på møtet blir syk. Dere kan for eksempel be alle på møtet om å sende en sms med navnet sitt til fylkesleder eller smittevernansvarlig, så kan dere notere ned etterpå hvem som var tilstede.
 

Håndsprit og håndvask

Alle må vaske eller sprite hendene…:
– Når de ankommer møtet
– Når de har hostet eller nyset
– Før og etter de spiser
– Når de har vært på do
– Når hendene ser skitne ut

Telefon

Be folk tørke over telefonen sin med håndsprit når de kommer.
 

Mat

Dere kan ikke servere mat på møtene, heller ikke mat dere har kjøpt eller bestilt av f.eks. Peppes. Det er lov for deltagerne å ta med og spise egen mat! Dere kan heller ikke servere vann eller kaffe fra felles kanner, så be folk ta med en vannflaske.

Digital deltagelse

Dersom noen ikke kan komme på møtet, f eks fordi de har luftveissymptomer, legg til rette for at de kan være med digitalt!

Smitteverninfo

Gå over smittevernsreglene på starten av møtet. Dere bør si:
– Hvem som er smittevernansvarlig
– At dere samler inn navn og telefonnummer for alle på møtet
– At dersom noen blir syk i ettertid, så kommer dere til å gi alles navn og telefonnummer til helsevesenet, så de kan kontakte alle som var på møtet
– Alle må holde minst én meter avstand, også i korridorene, dokø og når folk går forbi hverandre i døra
– Alle må vaske og/eller sprite hendene sine ofte
– At man ikke kan legge fra seg jakker og sekker på samme sted

Én meter avstand

Alle må holde minst én meter avstand hele møtet, og helst mer. Det er smittevernansvarligs jobb å sørge for at dette blir overholdt! Ha lav terskel for å be folk flytte seg lengre unna hverandre.

Hva gjør vi hvis noen blir syk på møtet?

Hvis dere er på møtet og noen føler seg dårlig eller f.eks. begynner å hoste, må dere gjøre følgende:
1. Personen som er syk må isoleres og for eksempel flytte seg til et annet rom.
2. Personen må sendes hjem så fort som mulig. Spør om foresatte eller noen andre kan hente personen i bil. Dersom personen må reise hjem med kollektivtransport så må personen bruke munnbind. Derfor kan det være lurt å ha kjøpt inn noen munnbind på forhånd.

Hva gjør vi hvis noen blir syk etter møtet?

Hvis noen får diagnostisert Covid-19 så skal alle personene hen har vært i kontakt med spores opp. Det kan for eksempel hende at helsepersonell kontakter dere for å spørre om hvem som var tilstede på møtet. I så fall må dere utlevere navn og telefonnummer for de som var på møtet.

Jeg lurer på noe / skjønner ikke reglene

Ring generalsekretær Miriam på 932 91 554 eller fylkessekretær Saida på 400 75 594. Vi kan hjelpe dere hvis dere har noen spørsmål.