Forbrukslån
Casinor.com

Smittevern på sommerleir

Smittevernplanen for Grønn Ungdoms sommerleir er basert på LNU/Frivillighet Norges bransjeveileder for barne- og ungdomsfrivilligheten.

 

Deltagere

Vi har 100 påmeldte deltagere, inkludert 25 arrangører (sentralstyremedlemmer, frivillige og ansatte). Dette er i tråd med de nye koronareglene, hvor man har lov til å arrangere sommerleir med inntil 300 deltakere.

 

Transport

De fleste deltakerne kommer med felles buss fra Oslo. Vi kommer til å påby bruk av munnbind på bussen. Vi har også nok bussplasser til å holde tomme seterader mellom kohortgrupper.

Vi har informert deltakerne om at det er påbudt med munnbind på den fellesbussen, og om at deltakerne som eventuelt reiser kollektivt til det felles møtepunktet i Oslo må bruke munnbind på veien.

Noen deltakere tar rutebuss til Grenstøl terminal hvor vi henter dem i en leid buss. Da vil også kohortene holdes separat og munnbind vil være påbudt.

 

Overnatting

To-ti deltakere deler rom. Hvert rom har eget bad. Alle deltagere har med eget sengetøy eller egen sovepose.

 

Inndeling i grupper

Deltakerne er inndelt i kohorter på 10-20 personer, basert på hvem de deler rom med. Hver gruppe inkluderer et sentralstyremedlem (arrangør). Gruppene er som hovedregel basert på hvilket fylkeslag deltakerne kommer fra, slik at vi begrenser eventuell smitte mellom deltagere fra ulike regioner. 

Gruppene kommer til å sitte sammen på bussen, ved måltider og under programpostene, og sover på samme rom. Når vi har sosiale aktiviteter skal også gruppene holdes sammen (og adskilt fra andre grupper), med mindre det er snakk om aktiviteter som involverer minst 2 m avstand hele tiden.

Alle deltagere får et armbånd ved starten av arrangementet, som de må ha på seg hele tiden. Armbåndet er fargekodet etter hvilken kohort de tilhører. Dette vil gjøre det lettere å se hvem hver enkelt er i kohort med.

 

Ledere/arrangører

Øverste ansvarlige for sikkerhet og smittevern er generalsekretær Miriam Langmoen, i samråd med leirsjef Elisabeth Udjus.

Alle deltakerne skal teste for COVID-19 uken før leir for å minimere risikoen for smitte i ved leirstart. Deltakerne må vise negativ koronatest før leirstart, denne kan ikke være eldre enn 72t. Dersom deltakerne ikke kan vise til en slik test vil de ikke kunne delta på leiren. Vi godkjenner både PCR og hurtigtest. Dersom deltakerne ikke rekker å få svar på koronatesten før leirstart kan de ta kontakt med GU, så fikser vi hurtigtest. 

Sentralstyret og frivilligteamet gjennomgår smittevernreglene grundig på forhånd.

Sentralstyret har daglige morgenmøter under leiren. Det er særlig viktig å unngå nærkontakt innad i sentralstyret, for å unngå å spre eventuell smitte mellom ulike leirgrupper. Disse møtene vil derfor bli holdt utendørs eller på et sted der det er mulig å holde 2 meter avstand.

 

Informasjon til deltagere

Alle deltakere får tilsendt smitteverninformasjon i forkant av leiren og må bekrefte at de har lest informasjonen. De må også bekrefte at de vet at dersom de ikke følger reglene kan de bli sendt hjem.

Det blir kommunisert tydelig at alle med symptomer, også milde symptomer, ikke kan delta på leiren. Vi refunderer deltageravgiften i slike tilfeller. Deltakere som er i karantene kan selvsagt ikke delta på sommerleiren.

Smittevernreglene for leiren skal ligge lett tilgjengelige på nettsiden vår. Vi kommer også til å gi god og tydelig informasjon om smittevernregler ved leirstart.

 

Informasjon til foresatte

Foresatte for deltagere under 18 får en egen epost med et brev de må signere, der de godkjenner at barnet får delta på leir. Brevet inneholder en oversikt over smittevernregler og forklarer hva vi vil gjøre dersom barnet får symptomer.

 

1-meter-regelen

Alle programposter holdes i lokaler som er store nok til at vi kan overholde avstandsreglene. Flest mulig aktiviteter holdes utendørs, og deltagerne blir bedt om å pakke klær så de kan være ute i dårlig vær. Lokalene blir tydelig merket opp med hvor folk skal stå/sitte, enten med utplasserte stoler eller tape på gulvet.

Vi planlegger ulike organiserte sosiale aktiviteter for kveldene/pauser, for å minimere sjansen for at deltagere blir sittende uten oppsyn og med større risiko for nærkontakt.

 

Håndhygiene

Det blir plassert ut håndsprit ved inngangen til alle lokalene. Vi kommer til å minne deltagerne om å vaske hendene hyppig.

 

Renhold

Vi vil øke renholdet på toaletter og Risøya folkehøyskole sørger for renhold etter bransjestandard.

 

Matservering

Risøya folkehøyskole  sørger for matservering etter bransjestandard. Leirgruppene sitter sammen ved måltider (med 1 m avstand).

Leiren er alkoholfri (dette er påbudt av Grønn Ungdoms etiske retningslinjer).

 

Dersom noen får symptomer på leir

Vi har bestilt nok ekstra rom til at deltagere som får symptomer kan isoleres på Risøy FHS. Alle disse rommene har eget bad.

Dersom noen får symptomer følger vi disse skrittene:
1. Isolere deltageren, eventuelt kontakte foresatte dersom deltageren er mindreårig.
2. Hurtigteste deltageren. (Vi har med egne hurtigtester.)
3. Kontakte kommunen for å avtale eventuell videre testing.
4. I samråd med kommunen, eventuelt sette personens nærkontakter (leirgruppe) i karantene.

Koronatest før leirstart

Alle deltakerne må ta en koronatest før du ankommer leiren. Vi vil operere med koronapass slik at deltakerne må vise frem bevis for negativ test, evt er fullvaksinerte.

Dersom noen tester positivt

Dersom noen tester positivt vil vi (i samråd med Tvedestrand kommune) isolere alle nærkontakter og bistå med smittesporing. Vi kommer til å kontakte foresatte for å organisere eventuell hjemtransport. Dersom noen i isolat eller karantene ikke kan reise hjem privat/hentes i egen bil e.l., vil vi dekke videre opphold på Risøya eller på hotell så lenge det er nødvendig.

Settes deltakere i karantene er det ansatte og medlemmer av frivilligteamet som har ansvar for å gi dem mat, koble dem opp på opplegget over zoom og forsøke å lage online fritidsaktiviteter for dem. Kohortlederne kontakter dem for å gi beskjed hvem dette gjelder og rom de er på.

Spørsmål om smittevern på sommerleir?

Kontakt generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554!