Forbrukslån
Casinor.com

– Kommunene må bosette flere flyktninger

Grønn Ungdoms landsstyre krever at Miljøpartiet De Grønne i sine lokale valgprogrammer for 2015 må følge eller overgå IMDis anmodninger om bosetting av flyktninger.

Mennesker som har flyktet fra ulevelige situasjoner, og som har vært gjennom den omstedendelige prosessen med å få opphold i Norge, skal ikke få døra slengt i ansiktet av landets kommuner, sier nasjonal talsperson i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl.

Det er flere akutte humanitære situasjoner i verden; antallet mennesker som søker asyl øker, og IMDi anslår at vi i snitt må bosette rundt 8 000 asylsøkere årlig fremover. I dag har vi en ordning der kommunene selv får bestemme hvor mange asylsøkere de vil bosette. Realiteten av denne ordningen er at 4 900 asylsøkere med innvilget asyl sitter på mottak og venter på å bli bosatt. For perioden 2014 – 2016 sa bare 133 kommuner ja til hele Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin anmodning om bosetting. 207 kommuner tar imot færre enn anmodet, mens hele 51 kommuner sier nei.

Det er et fåtall av verdens befolkning på flukt fra krig og undertrykkelse som faktisk kommer seg til Norge, og av de som søker opphold er det ikke mer enn 65 % som får det innvilget. At kommunene så skal vende disse ryggen er ikke greit.

– Bosetting og integrering koster penger som alt annet, men når det handler om menneskeliv må kommunepolitikerne prioritere riktig, sier talsperson Lage Nøst.

Grønn Ungdom mener kommunene må prioritere å ta imot medmennesker på flukt, og ikke stirre seg blinde på den umiddelbare kostnaden, men vektlegge de langsiktige verdien slike investeringer bringer med seg:

Det å ta imot mennesker på flukt, og gi dem mulighet til å leve med oss her i jordas fredeligste hjørne, er både ærefullt og viktig, og har stor verdi for samfunnet, sier Nøst.    

Godt mottatte flyktninger, som raskt får bosted og mulighet til utdanning og å delta i yrkeslivet, vil være til berikelse for sine lokalsamfunn som likeverdige deltakere. Å investere i mennesker er det lureste en kommune kan gjøre, avslutter han.

Grønn Ungdoms landsstyre, som var samlet til landsstyremøte 26. – 28. september 2014, vedtok at:

Leave a Reply