Forbrukslån
Casinor.com

KLIMASØKSMÅLET TAPTE – GRUNNLOVEN MÅ SKJERPES!

I går falt dommen i Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjons Klimasøksmål mot staten : Staten frifinnes. Tingretten (først av tre mulige domstoler) mener miljøparagrafen i Grunnloven gir en rett til et levelig miljø, men at åpningen vav oljeboring i Arktis ikke er så alvorlig at det bryter denne retten. Les mer om dommen her.

– Dette er en tragisk dag. Grunnloven beskytter ikke folket som lever i Norge, og hverfall ikke oss som skal leve i framtida. Hva skal vi med andre menneskerettigheter, om vi ikke har rett på et levelig miljø? Sier en skuffet Ola Eian, Talsperson i Grønn Ungdom.

Rasmus Hansson, talsperson i MDG, har tidligere uttalt at MDG vil fremme forslag om en ytterligere klargjøring av miljøparagrafen dersom dommen blir stående.

– Grunnloven må endres! Det er det eneste logiske følgen av dette nederlaget. Klimarettsaken er en folkets rettssak mot en grådig og kortsiktig stat. I slike saker skal folket vinne. Domstolene har gjort sin jobb, nå er det politikernes jobb å lage en grunnlov som faktisk beskytter folket, fortsetter Eian.

Venstre og Krf stemte ned De Grønnes forslag om å stanse åpningen av de omstridte oljefeltene allerede i 2014. 27. februar skal stortinget ta stilling til MDGs ferske forslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel. Eian håpet dommen ville legge bånd på den nye regjeringen, men frykter nå for klimapolitikken de neste fire årene:

– Venstre og regjeringa vil nå kunne fortsette sin grådige oljepolitikk. Selv om Venstre skulle gå inn i  regjering vil dette kun bety mer av den samme oljepolitikken som er blitt ført av røde og blå regjeringer.

 

Foto: Ole Klamas

 

Leave a Reply