Forbrukslån
Casinor.com

Klimaet tåler ikke nye oljefunn

Det nye Avaldsnes- funnet kan bli en tragedie for norsk klimakamp. Hvem skal la sin olje ligge hvis ikke vi gjør det, spør Grønn Ungdom. 

I dag ble det klart at Avaldsnes- funnet i Nordsjøen antakelig er blant de største oljefunnene som noen gang er gjort på norsk sokkel. Oljeindustrien jubler, men Grønn Ungdom, mener oljen bør bli liggende. Feltet kan, i verste fall,  inneholde opp mot 800 millioner tonn CO 2, omkring femten ganger Norges utslipp i løpet av et år.

– Dette oljefunnet er kanskje en god nyhet for fossilindustrien, men klimaet tåler ikke at vi pumper opp denne oljen, sier Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom. – Verden har allerede funnet nok olje og gass til å knuse togradersmålet og noen land må la sine oljefunn ligge mener ungdomslederen

Ifølge Lundin Norway AS, som er operatør på feltet, kan funnet gi mellom 800 og 1800 millioner fat olje. Både Lundin og Statoil, som begge eier 40 prosent av funnet, vil jobbe for rask utvikling og utbygging av de nye funnene, skriver Dagens Næringsliv i dag.

– Skal klimakrisen løses må regjeringen tørre å gjøre tøffe prioriteringer. Produksjon av fossil energi er hovedårsaken til at vi er i ferd med å utløse dramatiske klimaendringer, sier Knut F Qvigstad. Han foreslår at regjeringen bør legge et 20 års moratorium på leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

– Vi vet at vi allerede har funnet for mye, så hva er poenget med å lete etter mer, spør Qvigstad.

 

Leave a Reply