Forbrukslån
Casinor.com

Klima

Utslippene av drivhusgassen CO2 fra forbrenningen av fossile energikilder fører til at jordens klima langsomt endrer seg. Dersom vi ikke gjør noe for å slutte med olje, kull og gass går vi mot opptil 6 grader varmere klode innen slutten av dette århundret. Allerede nå ser vi hvordan isen på Nordpolen og Grønland smelter og hvordan ekstremvær som orkaner, tørke og oversvømmelser stadig rammer oftere. Tiden til å handle er nå!

Grønn Ungdom mener at Norge må gå foran og la sine siste oljereserver ligge. Vi ønsker en kontrollert nedtrapping av industrien samtidig med en storsatsning på fornybare energikilder og kraftforsyning til våre naboland. Slik kan vi bli Europas grønne batteri. Norge har et enormt potensiale og har allerede de kloke hodene og pengene til å gjennomføre dette. Hvis ikke vi skal la våre fossile ressurser ligge, hvem da? Hvis vi ikke skal satse nå, når da?

Norge har lenge tjent penger å selge fossil energi til utlandet, og overskuddet er samlet i Statens Pensjonsfund Utland (Oljefondet). Dette fondet blir investert i noen av verdens skitneste selskaper. Slik sponser norske pensjonspenger mer utslipp av drivhusgasser, menneskerettighetsbrudd i andre deler av verden og annen miljøkriminalitet. Grønn Ungdom ønsker at pengene i Oljefondet blir investert i formål som går til forskning og satsning på fornybar energi og et bærekraftig samfunn.

Vi vil:

One thought on “Klima

Leave a Reply