Forbrukslån
Casinor.com

Klare for landsmøte i De Grønne

– Dette blir tidenes viktigste landsmøte i De Grønne. I helgen skal vi vedta en politikk som skal vippe de fossile makthaverne av pinnen, sier talspersoner i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl og Hallvard Surlien.

I helgen er det klart for landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdom stiller med til sammen 34 delegater, fordelt på ulike fylkeslag. De skal jobbe knallhardt for å få gjennomslag for Grønn Ungdom sine forslag. Et av forslagene innebærer å bygge kraftkabler til Europa.

– Europa trenger fornybar energi også når det ikke blåser eller er sol. Da kan norsk vannkraft spille en viktig rolle, fordi den kan skrus av og på når det trengs. For å kunne levere og hente nok kraft når det trengs er vi avhengig av å bedre overføringskapasiteten. Slik kan vi bidra til den europeiske energirevolusjonen, sier Hallvard Surlien.

I likhet med på landsmøtene i flere andre partier denne våren blir det også debatt om verneplikt. Grønn Ungdom har foreslått å erstatte verneplikten med en kjønnsnøytral profesjonalisering av forsvaret.

– Det er meningsløst å bruke mange hundre millioner på å tvinge alle norske 19-åringer til å løpe rundt med maskingevær. Idéen om verneplikt hører hjemme i en helt annen tid, og er langt fra nødvendig for å dekke Norges behov for sikkerhet i dag. Det er bedre at Forsvaret bruker ressurser på å utdanne få, dyktige soldater, som også har kunnskap innen for eksempel etikk og menneskerettigheter, sier Ingrid Ophaug Dahl.

Alle Grønn Ungdom sine forslag kan du lese her: Endringsforslag fra GU. Følg landsmøtet på Twitter med hashtag #MDGLM og på vår Facebook-side.

Leave a Reply