Forbrukslån
Casinor.com

Kjernekraft i klimaløsningen

Denne helgen vedtok Grønn Ungdoms landsmøte å styrke forskningen på thoriumkraft.

– For hvert år som går med dagens regjering, blir det vanskeligere å nå klimamålene våre. Vi må halvere verdens klimagassutslipp innen tolv år, og det krever storstilt satsing på fornybar energi. Derfor utelukker vi ikke thoriumkraft som en løsning på verdens energibehov, sier talsperson Hulda Holtvedt.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 planlegger for å kutte en tredjedel av det klimamålene krever av oss, og hvis thoriumkraft kan erstatte verdens etterspørsel etter fossil energi, må vi forske mer på effektiv utvinning og trygg lagring av thorium, avslutter hun.

Les hele uttalelsen her.

Leave a Reply