Forbrukslån
Casinor.com

Jubler for gjennomslag

Grønn Ungdom jubler for gjennomslag i alle sine viktigste saker på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne.

Søndag vedtok landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne det nye arbeidsprogrammet som partiet skal gå til valg på senere i år. Etter at voteringen var ferdig stod Grønn Ungdom igjen som den store vinneren.

En av sakene Grønn Ungdom hadde jobbet hardest for, var forslaget om å bygge kraftkabler til naboland og Europa. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

– Dette betyr at når De Grønne kommer på Stortinget til høsten så skal vi jobbe beinhardt for å få bygget nye kraftkabler. Dette er et viktig fremskritt for fornybarrevolusjonen i Europa, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

Ander saker som Grønn Ungdom fikk igjennom var forslag om å avvikle verneplikten og forslag om et nytt kapittel på språkpolitikk som innebærer å styrke nynorskens stilling i samfunnet.

– Dette viser at De Grønne er ungdommens parti også på andre saker enn klima og miljø. Å få på plass en sterk språkpolitikk som tar sikte på å løse problemene vi har med sidemålsundervisningen i dag, og tar vare på det kulturelle mangfoldet i landet vårt, er virkelig en seier for oss, sier Ingrid Ophaug Dahl, talsperson i Grønn Ungdom.

Ophaug Dahl er også glad for at moderpartiet går inn for å avvikle verneplikten.

– Verneplikt for kvinner er like progressivt som å frata menn stemmeretten i 1913. Her er vi langt foran de andre som vil tvinge også kvinnene inn i militærtjeneste, sier hun.

Kontaktinfo:

Talsperson Ingrid Ophaug Dahl: 988 86 304 / ingrid.dahl@gronnungdom.no

Talsperson Hallvard Surlien: 930 49 035 / hallvard.surlien@gronnungdom.no

Leave a Reply