Forbrukslån
Casinor.com

IU-korrespondent: Kina truer demokratiet i Hong Kong

Medlem av internasjonalt utvalg, Marie Storli har bodd det siste halvåret i Hong Kong. I dette korrespondentbrevet rapporterer hun om de siste ukenes politiske uro i Hong Kong.

Beijing forsøker nå å styrke sin innflytelse på politikken og evne til å kontrollere informasjon og kommunikasjon, før valget av Hong Kongs Chief Executive i mars 2017. Det er igjen politisk uro i det lille demokratiet på grensen til Kina, halvveis innenfor og utenfor på samme tid.

Søndag 6. November tok 13000 mennesker til gatene i Hong Kong, kledd i svart viste de sin motvilje mot Beijings forsøk på å ta kontroll over folkevalgte organer, i det to politikere er nektet å besette sine plasser etter at de motsatte seg å sverge at Hong Kong er rettmessig del av Kina.

De to unge politikerne, Baggio Leung og Yau Wai-Ching er noen av Hong Kongs yngste politikere, fra det yngste partiet ”Youngspiration” som oppstod i 2014 etter Paraplyrevolusjonen. Partiets mandat er å beskytte Hong Kongs befolkning og kultur mot kinesisk innblanding. De arbeider for en folkeavstemning om Hong Kongs forhold til Kina før den gjeldende avtalen om Hong Kongs selvstyre under Kina går ut.

Tirsdag kveld samlet et hundretalls dommere og aktivister seg i stillhet for å markere Beijings nye overtramp mot demokratiet og Hong Kongs selvstendige rettsvesen. Politiet holder sterk bemanning i vente på nye opp-bluss i den ulmende protestene for Hong Kongs selvstendige styre.

Demonstrantene og dommerne gjør nå alt de kan for å forsvare loven og avtalen som ble tegnet opp da landet ble overført tilbake fra Storbritannia til Kina i 1997. Loven tegner opp et system med ”ett land, to systemer” og sikrer Hong Kong retten til å bevare sitt demokratiske system i 50 år.

Like mye som et uttrykk for dagens frustrasjon er denne ukas protester å regne som en advarsel om hva som venter til neste år om Beijing forsøker å kontrollere valget  i mars. Etter Beijings harde svar på protestene virker det lite sannsynlig at de vil la folket avgjøre, men kampen om demokratiet er ikke avgjort ennå.

– Marie Storli, Hong Kong

Leave a Reply