Forbrukslån
Casinor.com

Internasjonal gruppe i GU!

Grønn Ungdom søker medlemmer til internasjonal gruppe!

Ideologisk er grønn politikk lokal, nasjonal og internasjonal. Politisk forandring må skje på flere steder samtidig. Både MDG og Grønn Ungdom er også en del av den globale grønne  bevegelsen. Derfor er det å være med i Grønn Ungdoms internasjonale gruppe viktig!

Det blir denne gruppen som tar stilling til utenrikspolitikk og vi vil, i samarbeid med skrivegruppen, å komme med utspill på aktuelle saker. Som medlem av den internasjonale gruppen vil du også  få mulighet til å delta direkte i internasjonalt samarbeid med andre grønne ungdompartier. Grønn Ungdom medlem av FYEG (Federation of European Young Greens), som er en paraplyorganisasjon, bestående av ungdomsfløyene og ungdomspartiene til mange forskjellige grønne partier rundt om i Europa. Som medlem av internasjonal gruppe får du antakelig sjansen til å delta på arrangementer og studieturer til Europa.

Det eksisterer i tillegg en rekke internasjonale nettverk for grønne ungdommer, som vi ønsker å opprette kontakt med. Noen av disse er Global Young Greens (som er et nettverkssamarbeid mellom grønne ungdommer i Europa, Afrika, begge de amerikanske kontinentene og Øst-Asia sammen med Oseania), Flalaffel-nettverket (et samarbeid mellom Europeiske organisasjoner og organisasjoner i midtøsten) og CDN (Samarbeid mellom grønne ungdommer i Øst-Europa).

Den internasjonale gruppen vil ta sikte på økt samarbeid med FYEG og da spesielt med Grön Ungdom i Sverige og ViNO i Finland, og vil også samarbeide på flere felter med den internasjonale gruppen i MDG.

Interessert? Send en mail til internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Kristian Normand på kristian.normand@mdg.no !