Forbrukslån
Casinor.com

Innfør skatt på finanstransaksjoner nå!

Forrige uke kom nyheten om at en gruppe på ni EU-land presser på for å få vedtatt skatt på finanstransaksjoner i EU. Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, roser initiativet, og mener Norge bør følge opp tidligere positive uttalelser.

– Vi etterlyser handlingsvilje fra Regjeringen i denne saken. Norge bør gå foran som et godt eksempel, og innføre skatt på all handel på Oslo Børs og finanstransaksjoner med norske kroner, sier Hallvard Surlien, talsmann for Grønn Ungdom.

Beregninger fra FNs utviklingsprogram viser at en skatt på bare 0,005 prosent på all valutahandel vil kunne gi minst 40 milliarder dollar årlig.

– Skatten er så liten at den knapt merkes, samtidig vil den gi enormt store inntekter. Dette er også et godt tiltak for å redusere finansspekulasjon som ikke er økonomisk bærekraftig, mener Surlien.

På klimatoppmøtet i Durban før jul ble det vedtatt å opprette et grønt klimafond for å finansiere utslippskutt og klimatilpasning i u-land. Den viktigste jobben i 2012 blir å finne ut hvordan fondet skal fylles med penger.

– Skatt på finanstransaksjoner er potensielt en av de viktigste finansieringskildene for klimafondet. Norge må jobbe hardt for å få dette på plass før neste partsmøte i Qatar i desember, avslutter Surlien.

Leave a Reply