Forbrukslån
Casinor.com

Ikke rovdyra som knekker landbruket

I Dagsavisen 4. februar beskylder APs stortingsrepresentant Arne L. Haugen miljøbevegelsen for å svikte landbruket. Han mener det er et paradoks å ville bevare rovdyra, og samtidig være for å ha dyr på beite. Men det som knekker det miljøvennlige landbruket er landbrukspolitikken, ikke rovdyr og en slem miljøbevegelse.

Det er prisverdig at Haugen engasjerer seg for landbruket. Det trengs hvis man skal rette opp etter den politikken AP har vært med på å føre. De siste 30 årene har norske bønders reallønn stått på stedet hvil. Bønder tjener nå ca. halvparten av det industriarbeidere tjener, og sauebøndene kommer aller værst ut. Da er det ikke rart at sauebønder slutter.

Ifølge FN må verdens matproduksjon økes med ca. 70 prosent før 2050. Men Norge bidrar ikke. Gårder over hele landet legges ned. Fra 1995 til 2008 ble antall gårder redusert med 36 prosent, og kjøttproduksjonen har økt med 25 prosent på 10 år. Derfor importeres halvparten av maten vår og stadig mer av dyrefôret. Arealet vi legger beslag på i utlandet for å fø norske dyr tilsvarer 70 prosent av Norges kornareal.

At sauenæringa forsvinner er ikke et unikt fenomen, men føyer seg inn i den generelle utviklingen i det norske landbruket. Hva mener Haugen er grunnen til at også landbruk som ikke er utsatt for rovdyr bygges ned?
I stedet for å skylde på miljøbevegelsen bør Arne L. Haugen jobbe for å endre AP og regjeringen sin landbrukspolitikk. Før han får til det, bør velgere som ønsker seg et bærekraftig, solidarisk landbruk stemme på Miljøpartiet De Grønne.

Ida Karina Kann

Styremedlem i Grønn Ungdom

One thought on “Ikke rovdyra som knekker landbruket

  1. Sauebønder oppgir at ulv er envesentlig årsak til at de leggger ned sauedriften. I tillegg er det økonomiske årsaker. Her må man ha to tanker i hodet samtidig.
    Hvordan tror du det er å se på at sauene ligger der lemlestet og pines i timevis, ja kanskje flere dager som følge av rovdyrangrep?! Har dere ikke empati? Mange bønder tåler ikke dette synet år etter år og sier at de da må finne seg et annet yrke.
    Perpektivløst blir det også når men ser på de fete oppslageen noen minker fikk etter å ha fått skade i en fam. Hva med de hundrevis av sauer som tortureres av ulv hvert år?

Leave a Reply