Forbrukslån
Casinor.com

I skjul bak iskanten

Det er ikke olje ved iskanten som er hovedproblemet – det er oljevirksomhet i seg selv.

I disse dager lyser regjeringa ut 57 havblokker for ny oljvirksomhet på norsk sokkel. Som forventet tar ikke oljekameratene i Høyre og FrP miljøfaglige råd på alvor. De åpner for petroleumsaktivitet nær iskanten i nordområdene. Det finnes ingen beredskap som kan takle olje i is. Oljesøl eller utblåsninger i disse sårbare områdene vil få fatale følger for den unike naturen og dyrelivet der.

Men diskusjonen om olje i isfylte farvann må ikke få trekke oppmerksomheten bort fra hovedproblemet: utvinningen og forbrenningen av olje og gass i seg selv. 

Når partier som Venstre nå kjefter på regjeringen fordi de “flytter” iskanten (det vil si at de anerkjenner at isen tvinges i retrett av global oppvarming), dekkes det underliggende problemet til: den ekspansive norske oljepolitikken, som de fleste politikerne på Stortinget faktisk står bak!

Regjeringens støttepartier må slutte å mumle i oljedebatten, skriver Lage og Ingrid i Klassekampen 23. januar.

Ola Elvestuen sier at: “det avgjørende for Venstre er at svært sårbare områder vernes mot oljevirksomhet”. Men å ville skjerme sårbar natur og samtidig opprettholde oljevirksomhethen andre steder er hyklerisk og kontraproduktivt. Klimaendringer gjør sårbare områder mer sårbare. Den mest avgjørende grunnen til at det er galt å utvinne mer olje nå, er at det forverrer klimakrisen fremprovosert av fossile brensler.

Den olja og gassen som finnes i Barentshavet kan ikke tas opp uten at vi sprenger togradersmålet. Dette slås fast i en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature. Arktis er rett og slett “off limits” for en hver seriøs klimapolitiker, uavhengig av hvor iskanten går.

Ved å skyve naturperler som LoVeSe, og nå det ville Arktis, foran seg, forsøker partier som mumler om den øvrige oljepolitikken å fremstå som troverdige klimapartier.

Den virkelige testen blir om Venstre og KrF vil la regjeringen fortsette å ture fram med oljevirksomhet lenger sør, i naturmessig ukontroversielle farvann. 

På Utsirahøyden, for eksempel, planlegges det høy aktivitet langt ut i århundret, forbi 2050. Johan Sverdrup-feltet alene vil innen da ha forårsaket CO2-utslipp tilsvarende hele den norske bilparken i 200 år. Synes Venstre og KrF det er greit?

En ansvarlig oljepolitikk – i nordområdene og på hele norsk sokkel – er en politikk som tar inn over seg at oljealderen er over. Det er ikke rasjonelt å lete etter mer olje og gass i en verden hvor alt for mye er funnet, hverken miljømessig eller økonomisk. I 2050 må Norge ha penset inn på et helt annet spor, preget av havvindmøller, solceller, innovasjon og utvikling av fornybar teknologi. Bare slik blir vi konkurransedyktige i en verden hvor togradersmålet innfris.

Ungdomspartiene til regjeringen og dens samarbeidspartier, særlig KrfU og Unge Venstre, må pelle seg inn i debatten og riste litt ansvarsfølelse inn i moderpartiene. Det er vår generasjon som må ta oppvasken etter “tut og kjør”-politikken de voksne fører. Vi må handle nå!

Første steg er å stanse oljeletinga og 23. konsesjonsrunde – for alt som lever rundt iskanten i Arktis, og alle som vil ha et levelig klima i framtida. Tør KrF og Venstre det?

Lage Nøst og Ingrid Ophaug Dahl, nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom. En kortere versjon av denne teksten stod på trykk i Klassekampen 23. januar 2015.

Leave a Reply