Forbrukslån
Casinor.com

Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

– Hvor mye olje og gass Norge skal pumpe opp må være en demokratisk beslutning, basert på klimafaglige råd. Derfor håper vi Miljøpartiet De Grønne vil støtte Grønn Ungdoms resolusjon om å avvikle TFO-ordningen, sier talspersoner i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl og Lage Nøst.

Tidligere i år satte olje- og energiminister Tord Lien og den nye regjeringen rekord i antall tildelinger av nye tillatelser for å lete etter olje og gass gjennom den såkalte TFO-ordningen.

Ordningen går ut på at Olje- og energidepartementet på egenhånd kan gi tillatelser til leting i områder som er åpnet for petroleumsaktivitet fra før, uten å utrede de miljømessige konsekvensene og uten å behandling i Stortinget. Tillatelser som er gitt kan heller ikke trekkes tilbake, selv om vi får oppdatert kunnskap om miljøkonsekvenser. De siste årene har en  tredjedel av alle letetillatelser blitt gitt gjennom denne ordningen.

– Ordningen er en klimapolitisk skandale. Det er ufattelig at denne formen for stalinistisk politikk eksisterer i Norge i 2014, sier Ophaug Dahl og Nøst.De nevner to grunner til å stemme for resolusjonen:

 

 

 

 

Leave a Reply