Forbrukslån
Casinor.com

Høstkampanje for klimarettferdighet

I dag lanserer Grønn Ungdom sin høstkampanje: “velg klimarettferdig”. Ut oktober måned skal hele organisasjonen jobbe intensivt med å sette fokus på internasjonal klimarettferdighet. Anna Kvam fra arbeidsutvalget er gira:

– Vi er stolte av å lansere en viktig kampanje som tar for seg rettferdighetsaspektene ved vår tids største utfordring. Global oppvarming rammer ufattelig urettferdig, både mellom rike og fattige, og mellom generasjoner. Vi krever en klimarettferdig politikk, sier Anna, som sitter i kampanjegruppa.

Kampanjen har rettferdighet mellom det globale Nord og det globale Sør, samt rettferdighet mellom generasjoner som overordnede perspektiver. I lys av disse vil ulike politiske problemstillinger løftes på dagsordenen gjennom kampanjemåneden, særlig de tre undertemaene olje, mat og transport. Talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst, mener klimarettferdighet er viktig på mange politikkområder:

– Politikere må gjøre klimarettferdige valg i alle sektorer. Vi må vri samfunnets investeringer over mot grønne næringer og fornybar energi, legge til rette for klimasmarte måter å bevege seg på i by og bygd, og jobbe for at politikken vi fører ikke ødelegger for miljø, boforhold og matsikkerhet i andre deler av verden, sier han.

I løpet av kampanjen blir det også gjennomført en underskriftskampanje for klimaprosent. Miljøpartiet De Grønne har foreslått å bevilge tilsvarende 1% av brutto nasjonalinntekt (BNI) hvert år til klimatiltak i utviklingsland. Pengene skal for det meste komme fra oljefondet.

– Vi tjente oss rike på å skape global oppvarming, la oss nå bruke pengene på å gjøre godt, og skape bærekraftig utvikling ute i verden, avslutter Lage.

Les mer om klimarettferdighet og kampanjen her: https://www.gronnungdom.no/klimarettferdig/

Signér oppropet for klimaprosent her: https://www.gronnungdom.no/klimaprosent/

Leave a Reply