Forbrukslån
Casinor.com

Sterkt fakkeltog mot pels

Grønn Ungdom var godt synlige i NOAHs årlige fakkeltog mot pels lørdag. Talskvinne Ida Karina Kann holdt en sterk appell og blant annet hele landsstyret med ungdom fra hele landet var representert i toget.

På fakkeltoget i Oslo møtte over 1500 mennesker opp for å markere sin motstand mot pelsdyrhold, og flere politikere og kjente personer holdt appeller. I sin appell snakket Kann blant annet om at dyr har rettigheter som vi mennesker må respektere.

– Vi som er her i kveld er enige i at dyr skal behandles som levende vesener og ikke salgsprodukter. Vi er enige om at å tjene penger på dyrs lidelse på ingen måte kan forsvares. Dyr har egenverdi ut over eventuell nytteverdi for oss mennesker.

Hun snakket videre om betydningen kampen mot pelsdyrhold har for den grønne bevegelsen. Et av de grunnleggende prinsippene for den grønne bevegelsen er solidaritet med dyr og natur. Solidaritet med dyr innebærer at vi må drive god dyrevelferd – på alle områder.

– Pelsdyroppdrett er dessverre bare et av mange eksempler på at vi mennesker opptrer uansvarlig og respektløst i vår behandling av dyr og natur. For oss i den grønne bevegelsen er det en sammenheng mellom kampen mot pelsdyroppdrett, kampen mot utryddelse av arter, og kampen for å bevare verdens økosystemer.

Hele appellen kan du lese her. Se flere bilder fra fakkeltoget her:

Leave a Reply