Forbrukslån
Casinor.com

2011 – 2016

Fra 2011 skjøt profesjonalisering av Grønn Ungdom fart. I 2012 ble det valgt et nytt arbeidsutvalg (som tilsvarer sentralstyre) hvor flere personer hadde med seg erfaring fra andre organisasjoner. Arbeidsutvalget besto av medlemmer som i de kommende årene bidro til å forme organisasjonen slik vi kjenner den i dag. I 2012 ble Pål Thygesen valgt som Grønn Ungdoms første generalsekretær.

Grønn Ungdom fikk i løpet av perioden nok en gang nye vedtekter og et landsstyre ble opprettet. Samtidig var tilfanget av medlemmer stort i takt med at moderpartiet vokste eksplosivt i 2012 og 2013.

Siden 2012 har stadig flere aktive fylkeslag i Grønn Ungdom blitt etablert. Både Landsstyret og Landsmøtet er blitt sterkere organer som driver reell påvirkning av De Grønnes politikk. Etter at moderpartiet kom inn på Stortinget høsten 2013 regnes Grønn Ungdom som ungdomsparti på lik linje med de andre stortingsungdomspartiene. Både i skolevalgkampen 2013 og skolevalgkampen 2015 var Grønn Ungdom tilstede på tilnærmet alle videregående skoler i hele landet, og økte oppslutningen begge ganger.

 

Talspersoner og leder i perioden:

Knut Falk Qvigstad (2010-2012)
Hallvard Surlien og Ida Karina Kann  (2012-2013)
Hallvard Surlien og Ingrid Ophaug Dahl (2013-2014)
Ingrid Ophaug Dahl og Lage Nøst (2014-2015)
Lage Nøst og Anna Kvam (2015-d.d)
Halo
Generalsekretærer i perioden:

Pål Thygesen (2012)
Anders Skyrud Danielsen (2013-2015)
Isa Maline Alstadius Isene (2015-d.d)

 

Landsmøter i perioden:

Røkleivhytta, Oslo (2011)
Langhus, Akershus (2012)
Sogn VGS, Oslo (2013)
Nordseter VGS, Oslo (2014)
Nordseter VGS, Oslo (2015-1)
Nordseter VGS, Oslo (2015-2)
Halo
Halo
Halo
H
H


Grafikk i forbindelse med landsmøtet i 2011:

skjermbilde-2016-10-17-kl-13-07-09

Fra Landsstyret fra 2016:

skjermbilde-2016-10-17-kl-15-02-34