Forbrukslån
Casinor.com

2008 – 2011

 

I 2008 ble Grønn Ungdom reetablert etter å ha mistet nær sagt alle aktive medlemmer fra foregående år. Deretter begynte så smått organisasjonen å bygge opp stabil aktivitet og systematisk samarbeid med Miljøpartiet De Grønne knyttet til valgkampen i 2009 og 2011. På landsmøtet i 2008 ble det behandlet og vedtatt nye vedtekter, og den gryende medlemsveksten i Miljøpartiet De Grønne førte også til et tilfang av medlemmer til Grønn Ungdom. Medlemsveksten, som vi i ettertid vet fortsatte å stige, markerer en slags begynnelse på framveksten av organisasjonen slik vi kjenner den i dag.

Mellom 2008 og 2011 ble ble det avholdt både landsmøter, sommerleire og en vinterleir. Medlemmer deltok også på politiske demonstrasjoner og deltok i noe grad i skolevalgkampen i 2009.

 

 

Talspersoner og ledere i perioden: 

Henrik Gimle Holm og Anna-Thea Riisager (2008-2009)
Aurora Furuseth (2009-2010)
Halo

Landsmøter i perioden: 

Hausmania, Oslo (2008)
Røkleivhytta, Oslo (2009)
Leira, Valdres, Oppland (2010)

skjermbilde-2016-10-17-kl-14-32-20

skjermbilde-2016-10-17-kl-14-38-42


skjermbilde-2016-10-17-kl-14-39-06

Bildene over: forsiden, to innholdssider og baksiden til en utgave av Taraxacum, et forhenværent medlemsblad for Grønn Ungdom.