Forbrukslån
Casinor.com

2000 – 2008

I 2001 arrangerte Grønn Ungdom sitt første landsmøte på tre år, etter en periode med lav aktivitet. Landsmøtet ble holdt på Ila Bydelshus i Trondheim med 15-20 deltakere. På møtet ble det valgt et nytt landsstyre, nye talspersoner, ny logo og en egen politisk plattform. Det ble også bestemt at Grønn Ungdom skulle ha landsmøter årlig.

I tiden framover økte aktiviteten i Grønn Ungdom. De fikk egne nettsider, større oppmerksomhet i media, flere medlemmer og flere lokallag. I det organisasjonen vokste, fikk den også bedre rutiner og organisasjonsstruktur. I perioden fikk Grønn Ungdom sin første internasjonale kontakt, nettsideansvarlig, og kasserer. Til sammen hadde Grønn Ungdom elleve lokallag i mellom 2000 og 2008. Av disse var laget i Trondheim det klart mest aktive.

Over ser du den gamle logoen til Grønn Ungdom. Under kan du lese beretningen til tidligere talsperson Sondre Båtstrand.

 

 

Talspersoner og ledere i perioden:

Ingen (2000-2001)
Bjørn Hugo Hokland og Harald Kidholm (2001-2002)
Lars Gaupset og Inga Gjerstad (2002-2003)
Sondre Båtstrand og Audhild Schance (2003-2004)
Sondre Båtstrand og Ruca Maass (2004-2008)
Halo
Halo
Halo

Landsmøter i perioden:

Ble ikke arrangert (2000)
Trondheim, Sør-Trøndelag (2001)
Trondheim, Sør-Trøndelag (2002)
Trondheim, Sør-Trøndelag (2003)
Stend Jordbrukshøgskole, Hordaland (2004)
Tjøme, Vestfold (2005)
Gjøvik, Oppland (2006)
Ble ikke arrangert (2007)

Fra landsmøtet i 2001:skjermbilde-2016-10-17-kl-11-25-33
Fra landsmøtet i 2006:skjermbilde-2016-10-17-kl-11-28-56