Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom fyller 20 år!

Grønn Ungdom fylte 20 år 19. oktober 2016! I den anledning publiserte vi et utdrag fra historisk materiale en gruppe har samlet inn over de siste to årene. Det har blitt gravd i gamle dokumenter, tillitsvalgte fra de siste to tiårene er oppsporet og intervjuet i håp om å danne et bilde av utviklingen organisasjonen har gjennomgått siden 1996.

Historien til Grønn Ungdom er delt inn i fire perioder som er listet opp menyen under. Under hver periode finner du en kort beskrivelse av de viktigste utviklingstrekkene Grønn Ungdom gjennomgikk i perioden som gjelder, en oversikt over hvem som holdt forskjellige verv, samt et dybdeintervju med èn av disse og et utvalg bilder.