Forbrukslån
Casinor.com

2018

I perioden 2018 (GULM2017-GULM2018) var Ola Eian og Hulda Holtvedt talspersoner, Guri Barka Martins generalsekretær og de ledet sammen med sentralsstyret under ungdomspartiet i kampen for å redde verden. Denne gjengen er Grønn Ungdoms første Sentralsstyre, da Landsmøtet i 2017 endret navnet på sentralledet fra tidligere “Arbeidsutvalget”. Medlemmer av sentralstyret kan du se under + Torjus Lunder Bredvold som ble supplert inn som sentralstyremedlem da Eivinds Kristiansens trakk seg.

I 2019 ble Michelle Flaggstad ansatt som fylkessekretær og Vegard Setrom ble fra MDG nasjoanlt engasjert som økonomiansvarlig.

Ola Eian

Nasjonal talsperson

Ola Eian (24) kommer fra Fosen på Trøndelagskysten og bor nå på Nesodden i Akershus. Han har tatt en bachelor i biologi i Bodø hvor han ble aktiv i Grønn Ungdom Nordland i 2013. I 2015 gikk han av som fylkesleder og ble valgt inn i Arbeidsutvalget. Ola begynte å studere naturforvalting på Ås, men ble i 2016 valgt som talsperson og har siden jobbet fulltid for Grønn Ungdom. I tillegg til å være talsperson har han ansvar for skolering og er koordinator for Skole og utdanningspolitisk utvalg.

Hvordan kontakte meg

Fylkessekretær Michelle Flagstad

Økonomiansvarlig Vegard Setrom