Forbrukslån
Casinor.com

2017

I perioden 2017 (GULM2016-GULM2017) var Anna Serafima Svendsen Kvam og Ola Eian talspersoner, Isa Maline Alstadius Isene generalsekretær.  De ledet Grønn Ungdom i kampen for å redde verden, sammen med Arbeidsutvalget bestående av:

  • Guri Barka Martins
  • Trine Jakobsen Rydland
  • Balder Bryn Morsund
  • Jonas Nilsen
  • Ingvild Kessel
  • Christine Bangum
  • Sebastian Teigen Nygård
  • Eivind Kristiansen

Sekretariatet besto i denne perioden av to ansatte: Andrea Søgnen Tveir som valgkampskoordinator og Mads Vik som økonomiansvarlig.