Forbrukslån
Casinor.com

Har du betalt medlemskontingenten?

Husk å betale medlemsskapet ditt før nyttår, slik at Grønn Ungdoms medlemstall ikke faller og vi får mindre i offentlig støtte!

For deg koster det bare femti kroner i året å være med i verdens beste ungdomsparti for klima, miljø og dyrevern, men for oss er kontingenten din mye mer verdt: Grønn Ungdom får økonomisk støtte basert på antall tellende medlemmer, og organisasjonen er sterkere jo flere som er med. Slik får vi mer gjennomslag for våre kampsaker.

I dag sendte vi ut en e-post til alle Grønn Ungdom-medlemmer som ikke så ut til å ha betalt medlemskontingenten for 2015, med en purring. Vedlagt var faktura for kontingenten, samt et personlig KID-nummer.

I tillegg la vi ut denne purrevideoen på Facebook-siden vår.

Så finn fram fakturaen med KID-nummeret ditt, og betal kr. 50,00 til konto 1503.34.23826, nå – før nyttår. 

Spørsmål kan sendes til isa.isene@gronnungdom.no.

NB: Hvis du skal på landsmøtet (20. – 22. november) må du betale før møtestart for å ha stemmerett. Alle medlemmer kan melde seg på landsmøtet. 

Leave a Reply