Forbrukslån
Casinor.com

GU Oslo søker fylkessekretær til Valgkampen

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi har nå ledige midlertidig stilling som fylkessekretær (40%) under valgkampen.

Grønn Ungdom ønsker mangfold på partikontoret, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

Grønn Ungdoms partikontor ligger i Oslo, men det er ikke et krav å bo i Oslo for å søke stillingene, men det er en fordel.

For spørsmål om stillingene kan du kontakte generalsekretær Sigurd Sønstelie. Søknadsfristen er onsdag 31. mai. For ordens skyld opplyser vi om at det kan kreves en begrenset politiattest fra ansatte i Grønn Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

Søknad med CV sendes til sigurd@gronnungdom.no. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg rundt jobben. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.

Fylkessekretær

Du vil ha ansvar for å følge opp og hjelpe fylkeslagene våre med administrative oppgaver og planlegging av aktiviteter. Du vil også bistå generalsekretær og sentralstyret med forefallende organisatorisk arbeid ved behov, for eksempel planlegging av nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom.

Stillingsprosenten (40 %)

Vi kan tilby deg:

Oppgavene dine blir blant annet:

Vi ser etter deg som:

Fylkessekretærjobben er en rent administrativ stilling, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver.  Noe kvelds- og helgearbeid vil måtte påregnes i forbindelse med større arrangementer. Det forventes noe reisevirksomhet gjennom året. Dette vil avklares god tid i forveien i samråd med generalsekretær.