Forbrukslån
Casinor.com

Ja til samfunnsdeltakelse for alle!

For hver person som ikke får tilstrekkelig mulighet til å studere og arbeide, mister samfunnet viktige ressurser. Grønn Ungdom mener at politikerne må legge til rette for økt samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Selv om levestandarden og velferden blant personer med nedsatt funksjonsevne i Norge er bedre enn mange andre steder, er det fortsatt svært vanskelig for mange å være en fullverdig samfunnsdeltaker. Mye politikk kan endres og gjøres bedre for at alle skal kunne delta i arbeidslivet, ha muligheten til å studere det de vil, ha muligheten til å komme seg dit man skal, også videre.

Brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) må bli absolutt rettighetsfestet for alle med behov for mer enn 25 timers assistanse i uken. Assistenten kan være en helsearbeider så vel som et familiemedlem. Mange familier føler et ekstra ansvar for familiemedlemmet som har en funksjonshemning, og vil gjerne hjelpe til. Da skal ikke politikerne ødelegge muligheten for det. Grønn Ungdom mener familiemedlemmet skal få lønn på lik linje som BPAer.

Universell utforming er essensielt for at funksjonshemmede skal få bevege seg der de måtte ønske. Grønn Ungdom mener derfor at all form for kollektivtransport skal være universelt utformet. Alle nye offentlige byggeplaner skal følge prinsippet om universell utforming, og alle skolebygg bør ta sikte på å oppgraderes slik at funksjonshemmede kan gå på skolen i sitt nærområde allerede i 2025.

Grønn Ungdom mener samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne er så viktig at vi vil bruke en større del av statsbudsjettet enn vi gjør i dag, på denne delen av Helsedepartementets budsjett. Prinsippet om likeverd og respekt for medmennesker må settes foran økonomiske hensyn. Vi har alt å vinne på å ta vare på samfunnets trengende.

I januar vedtok Grønn Ungdoms landstyre en resolusjon om samfunnsdeltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den kan leses her.

 

Leave a Reply