Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdoms Landsmøte 2010

Fra 26. til 28 februar 2010 ble Grønn Ungdoms landsmøte avholdt på Leira skole i Valdres. Der ble det valgt et Arbeidsutvalg, vedtatt at redaktøren i Taraxacum også skulle bli et medlem av Arbeidsutvalget og en arbeidsplan for det kommende året.

Det overordna målet i arbeidsplanen frem til neste landsmøte ble å skape en sterkere organisasjon; øke medlemsantallet og aktiviteten både nasjonalt og lokalt, med arrangementer som gir kunnskap, felleskap og gode opplevelser.

De som ble valgt til å sitte i Arbeidsutvalget ble:

Leave a Reply