Forbrukslån
Casinor.com

Grums og grønt

De etablerte partiene profilerer seg med sine særegne farger og ideologier, og forsøker innbitt å komme med doktriner for å fremstille seg som det partiet som vil føre landet mot en ny retning, det være seg mot høyre eller mot venstre. Sentrumspartiene backer opp sine røde og blå venner, selv om de fortvilt forsøker å overbevise velgerne om at sentrum er et selvstendig alternativ. De etablerte krefters tankegods og ideologier stammer fra 1800-tallet og representerer dermed en gammel tid. Dessuten virker det som om alle partiene egentlig ikke ønsker å gjøre noen radikale forandringer i samfunnet, men ønsker å bevare og opprettholde det med minimale endringer og litt sandpåstrøing her og der. Dessverre gjelder dette også miljøpolitikken. Ingen av de etablerte partiene på Stortinget har vist politisk vilje til å føre en langsiktig og progressiv miljøpolitikk. Vi hører stadig løfter – høyrepartiene beregner miljøet i marked, teknologi og etterspørsel mens venstrepartiene forsøker å fremstå som de reelle miljøpartiene.

At det ikke finnes noe grønt parti på Stortinget er ingen hemmelighet. Partier som har farget logoen sin grønn, samt kokt ihop et grønt partiprogram har hatt muligheter til å gjennomføre grønn politikk i praksis, men ingen av dem har til nå klart dette. Norge trenger et parti som er forankret i en virkelig grønn, internasjonal bevegelse som har økofilosofien som sitt grunntankegods; et tankegods som er som skreddersydd for det 21. århundrets utfordringer; et tankegods som tar utfordringene på alvor og ønsker å snu samfunnet i en mer økologisk og fredelig retning. Dette partiet heter Miljøpartiet De Grønne, og det er på høy tid at vi som et ordentlig, grønt parti står tydeligere frem i samfunnsdebatten og avslører de etablerte partiers manglende vilje til å ta tidens utfordringer på alvor samt tilby velgerne et reelt grønt alternativ.

Miljøpartiet De Grønne er det økologiske partiet. Hvis man sammenligner alle partiene i Norge med matvarer i en butikk, så befinner de økologiske matvarene seg gjemt bort og skjult bak de fancy varene. Slik er det også med De Grønne. Dessverre for de etablerte partiene er den grønne bevegelsen en bevegelse i vekst, på samme måte som etterspørselen på økologiske matvarer øker, er det stadig større etterspørsel etter et grønt parti i Norge. Mens blått, rødt og gult sammenfiltrer seg til grums, står De Grønne frem som et friskt pust i samfunnspolitikken. I fremtiden vil man stå igjen med to alternativer, grums og grønt. Frem mot valget i 2009 skal De Grønne, med en yngre ledelse enn noensinne, samt et nyoppstartet og viljesterkt ungdomsparti, fronte den grønne bevegelsen og utfordre de etablerte partiene.

Behovet for et grønt parti er større enn noensinne.

Henrik Gimle, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

Leave a Reply