Forbrukslån
Casinor.com

Grønt reisebrev fra Brussel

Fra 30. september til 3. oktober møttes grønne ungdommer fra hele Europa for å diskutere politikk i Brussel. Kristian Normand representerte Grønn Ungdom i arbeidsgruppen for digitale rettigheter, som han også er koordinator for.

Helgen startet med innsjekking på et hostel sentralt i Brussel og en rask gåtur til FYEGs kontor, som ligger et steinkast unna Europaparlamentet. Der startet vi med bli kjent-leker og noen kopper kaffe for å bli kjent før delegatene fra hver arbeidsgruppene satte seg sammen for planlegging og strukturering av gruppenes arbeid frem til mai neste år.

Gruppen for digitale rettigheter er i år så heldige å få koordinere og planlegge FYEGs vinterleir, som i år skal finne sted i Sveits. Vi begynte med å se på hvor vi kan søke økonomisk støtte til leiren, og litt om hva leiren skal inneholde. Videre ble vi enige om hvilke saker vi skal fokusere på mot starten av neste år.

En av de sakene vi vil prioritere å jobbe med er ACTA. Dette er et samarbeid mellom blant andre EU, USA og Japan for å stoppe trafikk av piratkopierte varer, både fysiske og digitale. Hele gruppen var enig i at ACTA er en uting, og vi ble enige om å kun jobbe med ACTA frem mot votering av De Grønne i Europaparlamentets forslag i desember. Forslaget fra De Grønne går ut på å få saken inn under  EJC (Den europeiske justiskommisjonen) for å se om ACTA strider mot EUs traktater.

Delegatene fra de nordiske landene tok seg til til ett møte om nordisk samarbeid.

I tillegg til det oppsatte programmet tok alle delegatene fra nordiske land seg tid til et møte for å planlegge det nordiske samarbeidet mellom de grønne ungdomspartiene. Der var det stor enighet for en mulig felles nordisk sommerleir og strukturering av felles presseutspill.

De siste delene av det oppsatte programmet tok for seg arbeidet med FYEGs politiske program, der arbeidsgruppene ble oppfordret til å komme med innspill på de første utkastene programkomiteen hadde laget. Siste dagen av turen ble brukt til en omvisning i europaparlamentet og evaluering av møtene.

Fremover kommer det internasjonale arbeidet til Grønn Ungdom til å fokusere på programarbeidet, der programkomiteen har invitert delegater fra hvert enkel medlemsorganisasjon til ett møte i Paris i Novmeber. Selv vil jeg, som internasjonale kontakt, representere Grønn Ungdom i dette arbeidet. Vi håper også på å sende en delegat fra GU som observatør til EGPs (det europeiske grønne partiets) kongress, som vil være samtidig som FYEGs programmøte.

Leave a Reply