Forbrukslån
Casinor.com

GRØNNHETSTYRANNIET MED SPESIAL OM ØKONOMISK VEKST

Kan økonomisk vekst og miljø gå hånd i hånd? Hva ER egentlig grønn vekst? Må vi ha nullvekst – eller kanskje til og med resesjon – for å redde klima?

I denne spesialepisoden får Lage besøk av Per Espen Stoknes, Arild Hermstad og Hulda Holtvedt for å debattere grønn økonomi og alternativer til dagens økonomiske system.

Panelet: Per Espen Stoknes (2. kandidat for MDG i Oslo og førstelektor på BI), Hulda Holtvedt (leder for Oslo Grønn Ungdom), Arild Hermstad (1. kandidat for MDG i Hordaland).

Episode 24 – «Grønn vekst, eller?» m. Per Espen Stoknes, Arild Hermstad, Hulda Holtvedt

Du kan også høre og abonnere på «Grønnhetstyranniet» på iTunes og YouTube, eller i din foretrukne podkast-app.

Her kan du lese et blogginnlegg hvor Lage forklarer bakgrunnen for forslaget om planlagt resesjon som klimatiltak: http://mdg.no/blogg/gronnungdom/vekst-hot-or-not

Her kan du lese Per Espens betraktninger om grønn vekst: https://dagsorden.no/?p=148

One thought on “GRØNNHETSTYRANNIET MED SPESIAL OM ØKONOMISK VEKST

  1. Fin og nyansert diskusjon om vekst! Jeg mener Per Espen Stoknes tar feil når han i denne debatten påstår at null vekst krever en ny økonomi der man går bort fra et «fritt marked». Vi må få slutt på svartmalingen av 0 vekst begrepet! Det er et positivt begrep for de som forstår det  Problemet i dagens økonomiske modell er den manglende koplingen til den fysiske verden, ikke funksjonen til et fritt marked. Vi er avhengig av å pålegge økonomien reguleringer for å nå jordas tålegrense / fysiske begrensninger. Slik Arild Hermstad her tar til orde for. Per Espen Stoknes påpeker også at det «frie marked» alltid har vært regulert. Dyngens situasjon krever nye reguleringer. Mest sansynlig vil det resultere i nær 0 vekst, som for øvrig har vært realiteten i det meste av vår økonomiske historie, ref Thomas Piketty.

Leave a Reply