Forbrukslån
Casinor.com

Grønne partier over hele verden fordømmer bruk av dødsstraff

I forrige uke ble Troy Davis henrettet av staten Georgia i USA. Det har vært mye kritikk av måten saken har blitt behandlet på, både når det gjelder beviser og den endelige dommen. Blant de fremste kritikerne i USA var representanter for partiet som omtaler seg som “det tredje partiet” i USA, nemlig De Grønne.

Representanter for Green Party of the United States snakket på vegne av hele den internasjonale grønne bevegelsen, da de fordømte henrettelsen og omtalte dødsstraffen som barbarisk, inhuman og ikke minst et brudd på menneskerettighetene.

Et fellestrekk ved alle verdens grønne partier er at dødsstraff  regnes som totalt uakseptabelt. Troy Davis – saken har allikevel vakt spesielt sterke reaksjoner. Bakgrunnen er at syv av ni vitner trakk sitt vitnemål i saken og at bevisene er av en slik natur at en domfellelse  ikke hadde vært mulig i dag. Likevel valgte staten Georgia å gå for lovens strengeste straff, og henrettet Davis.

Studier fra FN har tidligere tilbakevist at bruk av dødsstraff som skremmemiddel ovenfor kriminelle. Konklusjonen i rapporten var ”Forskningen som helhet gir ingen støtte til avskrekkinghypotesen.” Allikevel har USA trappet opp bruken av dødsstraff de siste tiårene, mens stadig flere land avskaffer dødsstraff i resten av verden

Grønn Ungdom fordømmer all bruk av dødsstraff og oppfordrer regjeringen til å legge sterkere press på allierte og samarbeidspartnere som fortsatt praktiserer denne umenneskelig og primitive straffemetoden.

Leave a Reply