Forbrukslån
Casinor.com

Grønne natteravner

Natteravn-gruppen som vandrer i Oslo Sentrum inviterer av og til politikere til å vandre med seg. Denne gangen var det Miljøpartiet De Grønnes tur til å få et verdifullt innblikk i hva som rører seg i sentrum etter at sola har gått ned. Vår egen generalsekretær, Anders Skyrud Danielsen, var med på vandringen.

 – Denne typen omsorg og engasjement for lokalmiljøet er utrolig verdifullt. Natteravnene i Norge er grunnen til at gatene våre er både tryggere og triveligere nattestid, sier Anders.

Fylkesleder i Oslo MDG, Une Aina Bastholm, var også med på vandringen. Sammen vandret Anders og Une med en erfaren gruppeleder i Oslo Sentrum. Gruppelederen hadde stor kunnskap om byen og menneskene som bodde her. Han var spesielt glad i mangfoldet og multikulturen på Oslo Øst.

 – Det er godt å se at folk som kjenner byen og dens særegenhet hyller den mosaikken vi er så glad i. Bråk og uro, det være seg natt eller dag, er tettere knyttet til sosiale forhold enn nasjonalitet og hudfarge. Det bør den norske debatten i større grad reflektere, stadfester Anders.

Natteravnene i Norge er en folkebevegelse og har ingen medlemsorganisasjon. Ravnene som vandrer i gatene våre er et av de flotteste eksemplene på frivillighet, omsorg og engasjement. Vi i Grønn Ungdom håper at flere har lyst til å melde seg for vandringer i tiden fremover!

 – Jeg vandrer gjerne igjen. Det er noe terapeutisk ved å gå rolig og være imøtekommende og åpen i de samme gatene vi vanligvis stresser og unngår kontakt med hverandre. Det var fantastisk å få så mange smil og tomler opp for den rollen man inntar. Det er større enn en selv, avslutter Anders

 

Leave a Reply