Forbrukslån
Casinor.com

Danmark: Grønn Ungdoms søsterparti stiftet?

Grønn Ungdom har 40 søsterorganisasjoner i Europa, men Danmark har frem til nå vært en hvit flekk på kartet. I helgen ble Alternativets Unge stiftet og vi har fått følge med på et medlemsmøte i Alternativet for å bli mer kjent med moderpartiet som definerer seg som grønt.

Internasjonalt utvalg har under en lengre periode fulgt det nye partiet Alternativet, og er i tett kontakt med nøkkelpersoner i det som på lørdag ble Alternativets Unge; og i høst fikk landsmøtet i Grønn Ungdom besøk av “utenriksordføreren” i Alternativets Unge.

Bilde på Mathias som holder tale
“Utenriksordfører” Mathias Thorsson fra Alternativets Unge på Grønn Ungdoms landsmøte

Moderpartiet ble stiftet i 2013, i valget 2015 fikk de 4,8% av stemmene og de kom inn på Folketinget, som er Danmarks parlament. Partiet har et manifest med de seks kjerneverdiene: mot, generøsitet,  gjennomsiktighet, ydmykhet, humor og empati som er grunnlaget for all politikk. I tillegg til dette har partiet seks debattdogmer. På lokallagsmøtet i Odense forklarer partimedlem Niels Boye Alternativets kommunikasjon:

Når vi fremmer et forslag prater vi om både fordelene og ulempene med vårt forslag. Vi fører en verdibasert og positiv kommunikasjon. Dogmene har til formål å redusere støyen og sette fokus på det politiske innholdet. Vi har ikke alle svar, men vi kan finne de beste løsningene i samarbeid med andre parti.

Møtet vi er på er et såkalt politisk laboratorium (PoLa) hvor barne-og ungdomspolitikken til neste lokalvalg utvikles. Fokuset er å skape et samfunn hvor vi kan gro som enkeltmennesker. Slik som i De Grønnes skolepolitikk så er det positive menneskesynet og dyrking av mangfoldet blant mennesker sentralt.

Læreren Lone Hvid på Politisk Laboratorium

Det første nasjonale partiprogrammet var et resultat av 20 PoLa-møter med 700 deltakerne og er Danmarks første partiprogram finansiert via crowdfunding. Berlingske Tidenes politiske kommentator Søs Marie Serup 8. mai:

Alternativet har genopfundet den politiske debat ude i yderste bæredygtige led, samtidig med at de har opfundet en moderne form med workshops, politiske laboratorier og events. Det passer godt ind i det moderne liv, hvor vi kan nøjes med at zoome ind og deltage i det, der virkelig interesserer os. Politikudviklingen i de gængse partier har længe været flyttet fra de lokale vælgerforeninger og ind i Djøf-toppen (akademiker-toppen) i partierne. Det har skabt distance og politikerlede.

Er partiet grønt og er ungdomspartiet en kandidat til å bli et søsterparti til Grønn Ungdom?
Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, deltakende demokrati, blokkuavhengighet og vekstkritikk er sentrale elementer i Alternativets politikk; slik som hos De Grønne.  Alternativets tilnærming til politikk, kritikken mot de etablerte partienes måte å drive politikk på, samt kritikken mot de autoritære partistrukturer minner om De Grønnes opphav. Dagens talspersonstruktur er et eksempel på dette.

Socialdemokratiet i Danmark er blitt mer fremmedfiendtlige og populistiske

Likhetene mellom Alternativet og De Grønne er mange, og Alternativets Unge er en god kandidat til å bli Grønn Ungdoms danske søsterparti i Federation of Young European Greens, om de skulle ønske dette. Dansk politikk har lenge beveget seg i feil retning og Alternativet og Alternativets Unge er et velkomment tilskudd uansett om de ønsker å bli våres søsterparti eller ikke.

 

John S. Jannesson

Avtroppende internasjonal kontakt

Grønn Ungdom

Leave a Reply