Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom vil ha kvote på antall flyreiser

Grønn Ungdoms landsstyre har denne helgen 14.-16. juni gått inn for å sterkt begrense flytrafikken. Vi foreslår blant annet et kvotesystem for flyreiser med 2 flyreiser i året per nordmann, flyseteavgift på 600 kr og rask utbygging av høyhastighetstog over hele landet.

– Nordmenn flyr fire ganger så mye som den gjennomsnittlige EU-borgeren. Avinor planlegger for at vi i 2050 skal fly nesten dobbelt som mye som vi gjør i dag. Uten en kraftig reduksjon i flytrafikken blir det umulig å stanse klimaendringene, sier Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom.

– Vi foreslår en 75% reduksjon i flytrafikken fram mot 2030. Dette kan gjøres på ulike måter, men vi mener at et kvotesystem, der flytillatelser kan selges og slettes, er en mulig løsning.

Holtvedt poengterer at det er viktig å bygge ut alternativer til fly.

– Vi foreslår å bygge ut høyhastighetstog på de mest trafikkerte flystrekningene i Sør-Norge, og avskaffe flyrutene her så snart tog er på plass. Utbygging av Nord-Norgebanen er også nødvendig hvis vi skal klare å redusere flytrafikken tilstrekkelig.

Landsstyret har også gått inn for å forby kjøttreklame, avvikle cruisetrafikken i Norge, fase ut norsk oljeproduksjon innen 2030, og opprette en leterefusjonsordning for fornybar energi. Les mer om de vedtatte uttalelsene her.