Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom støtter bruddet i jordbruksforhandlingene

Grønn Ungdom støtter Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag i beslutningen om å bryte med staten i jordbruksforhandlingene. De er enige med faglagene om at et inntektsløft må til for å kunne snu nedgangen i jordbruket og øke matproduksjonen.

Både Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt i dag med staten i jorbruksforhandlingene. Småbrukarlaget har brutt flere ganger de siste årene, men Bondelaget har ikke brutt siden år 2000. Bruddet begrunner de med at tilbudet til staten er for lite til å snu nedgangen i norsk jordbruk.

– Vi støtter faglagene i beslutningen om å bryte forhandlingene, sier Ida Karina Kann, talskvinne for Grønn Ungdom. – Statens tilbud er en videreføring av en feilslått landbrukspolitikk, og bruddet er et tydelig signal om at bøndene er lei av å bli sviktet, sier Kann.

Norske bønder jobber hardere og tjener mindre enn noen gang tidligere, og rekrutteringen til jordbruket har aldri vært dårligere enn den er i dag. I landbruksmeldinga som ble vedtatt i Stortinget for noen uker siden står det at den norske matproduksjonen skal økes. I statsbudsjettet for 2012 står det at en av hovedprioriteringene i budsjettet for Landbruks- og matdepartementet skal være “økte bevilgninger over jordbruksavtalen”.

– Grønn Ungdom vil jobbe for et skikkelig løft for jordbruksnæringen. Vi ønsker et norsk landbruk basert på norske ressurser, og da er det nødvendig med en betraktelig lønnsøkning for bøndene. Statens tilbud i årets jorbruksforhandlinger gir ikke grunnlag for en slik lønnsøkning, og de holder dermed ikke løftet om en økt satsning på bøndene i både statsbudsjett og landbruksmelding, sier Kann.

Leave a Reply