Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom søker to fylkessekretærer

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi utvider staben og søker nå to fylkessekretærer i 40% stilling. 

Grønn Ungdom er i sterk vekst og har doblet medlemstallet på et år. Vi ser etter deg som kan hjelpe fylkeslagene våre med å bygge organisasjonen videre! Du vil ha ansvar for å følge opp og hjelpe fylkeslagene med administrative oppgaver og planlegging av aktiviteter, i samarbeid med generalsekretær.

Vi kan tilby deg:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerende arbeidsmiljø i et ungdomsparti i sterk vekst
 • Verdifull erfaring og attest
 • Lønn etter lønnstrinn 19
 • Fast 40% stilling
 • Fleksibel arbeidstid som kan tilrettelegges for studenter

Oppgavene dine blir blant annet:

 • Bistå fylkeslagene med administrative oppgaver, som Brønnøysundregistrering, innrapportering av bruk av Frifondmidler, Partiportalen og SSB-rapportering.
 • Bistå fylkeslagene med planlegging av årsmøter, styremøter, medlemsaktiviteter og andre arrangementer ved behov.
 • Hjelpe fylkesstyrene med å bygge gode rutiner for styrearbeidet.
 • Holde generalsekretær og sentralstyret oppdatert om fylkeslagene.

Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med organisasjonsarbeid, helst i barne- og ungdomsorganisasjoner. Å ha erfaring fra Grønn Ungdom er en fordel, men ikke nødvendig.
 • Kan kommunisere godt med ungdom.
 • Trives med å legge til rette for unges engasjement og aktiviteter.
 • Har kjennskap til Brønnøysundregisteret, Frifond Organisasjon og gjerne også Partiportalen.
 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert, men også er flink til å samarbeide.

Fylkessekretærjobben er en rent administrativ stilling, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov, men dette kan gjøres digitalt. Noe kvelds- og helgearbeid vil måtte påregnes i forbindelse med større arrangementer. Det forventes noe reisevirksomhet gjennom året. Dette vil avklares i god tid i forveien i samråd med generalsekretær.

Grønn Ungdom ønsker mangfold i organisasjonen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, legning, kulturell bakgrunn og funksjonsevne. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554. Søknadsfristen er 9. juni, med tiltredelse snarest. Søknad med CV sendes til miriam@gronnungdom.no. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.