Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom søker organisasjonssekretær

Vil du være med å bygge Norges mest spennende ungdomsparti? Grønn Ungdom søker organisasjonssekretær i 20 % stilling med tiltredelse 6. januar 2014.

Organisasjonssekretæren vil først og fremst jobbe sammen med generalsekretæren i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Grønn Ungdoms landsmøte i 2014. Stillingen løper i hovedsak til 14. mars, men med god mulighet for forlengelse.

Organisasjonssekretæren vil ha følgende arbeidsoppgaver:

–       Forberedelse og utsending av sakspapirer

–       Sette opp program og tidsplan

–       Kontakt med lokale for landsmøtet

–       Organisering av frivillige

–       Planlegging og innkjøp av mat

–       Registrering av påmeldte, samt innbetalinger

–       Svare på henvendelser fra medlemmer

–       Gjennomføring av forberedende landsstyremøte

Vi søker deg som har erfaring fra organisasjonsarbeid og gjennomføring av større arrangement. Du bør være strukturert, selvstendig, effektiv og trives med organisatorisk/administrativt arbeid. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men du bør ha engasjement for å bygge en sterk grønn bevegelse i Norge.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med mye entusiasme, fleksibel arbeidstid og muligheten for å jobbe med Grønn Ungdoms første landsmøte som stortingsungdomsparti.

Søknadsfrist er 25. november, og intervjuer vil foretas i perioden 26. november til 11. desember. Stillingen lønnes etter offentlig lønnstrinn 19. Arbeidssted er Grønn Ungdoms kontor i Skippergata 33 i Oslo.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Anders Skyrud Danielsen på tlf. 986 27 947. Søknad med CV og referanser sendes til: Grønn Ungdom, Skippergata 33, 0154 Oslo eller til anders.skyrud.danielsen@gronnungdom.no.

Leave a Reply