Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom på Landbruksakademiet

Denne uka deltok talspersoner, Ingrid og Lage, og arbeidsutvalgsmedlem Anna på Landbruksakademiet i regi av Bygdeungdomslaget. I løpet av tirsdag og onsdag fikk de sammen med andre ungdomspolitikere blant annet besøke flere gårdsbruk, hilse på både griser og kyr, kjøre traktor og diskutert landbrukspolitikk i det vide og det brede.

– FN anslår at matproduksjonen vil synke med 2 % per tiår fremover. Vi må sørge for å produsere nok mat til en voksende verdensbefolkning på en bærekraftig måte. Landbruket må være en næring for framtida om vi skal bevare matsikkerhet og redusere utslipp av klimagasser, sier Anna Kvam, arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom.

15198197925_125c5dce00_o
Ingrid hilser på en kalv. Ann Helen fra Unge Venstre i bakgrunnen.  Foto: Norges Bygdeungdomslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønn Ungdom mener at landbruket er en av nøkkelsektorene på vegen til – og i – et bærekraftig samfunn.

I en verden hvor klimaendringer gjør det vanskeligere og vanskeligere å produsere nok, trygg mat, vil matsikkerhet og matsuverenitet bli stadig viktigere. Et levedyktig norsk landbruk og økt selvforsyningsgrad er en viktig del av løsninga på de ressursutfordringer vi står overfor. Da må det lønne seg å bli bonde, og tilrettelegges for matproduksjon flere steder enn på Jæren og indre Østland. Samtidig må vi satse kraftigere på økologisk bærekraftig matproduksjon, og få på plass incentiver for en mindre CO2-intensiv drift og mer fokus på dyrevelferd, sier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom.

15011613737_535a285a77_o
Lage vant nesten traktortevlinga. Foto: Norges Bygdeungdomslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina Bartmann, leder i Bondens Marked, holdt et foredrag om kortreist og bærekraftig mat.

Foredraget til Bartmann var veldig interessant. Hun snakket blant annet om hvordan kortreist mat har mange fordeler. Både for miljøet, levende bygder og forbrukerne som vet hvor maten deres kommer fra. Jeg mener at dagens regjering drar i helt feil retning. Det må lønne seg å drive med landbruk i Norge, helst gjennom økt pris på mat, og det må lønne seg å gjøre det på en måte som er bra for folk, dyr og miljøet, avslutter talsperson i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl.

15195156531_b12f80ef72_o
Ingrid er forsatt blid, til tross for at hun var superdårlig til å kjøre traktor. Foto: Norges Bygdeungdomslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk ut flere bilder på Norges Bygdeungdomslag sin flickr.

Les mer om Landbruksakademiet her.

Les mer om Grønn Ungdom sin landbrukspolitikk her.

Leave a Reply