Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom på Arendalsuka

Grønn Ungdom har denne uken vært tilstede på Arendalsuka for å spre grønn politikk på det blide Sørland. Nasjonale talspersoner Ida Karina Kann og Hallvard Surlien har stått på stand, holdt appell og kommet med innlegg i ungdomspartilederdebatten.

Arendalsuka arrangereres i år for første gang, etter modell fra den svenske Almedalsveckan. Arrangementet har som mål å skape interesse for politikk og en mer aktiv deltakelse i samfunnet, og skal være en møteplass for både politikere, næringsliv og folk flest.

Tirsdag var satt av til ungdomspolitikk, og det ble arrangert debatt for ungdomspartiene i Arendal Kulturhus. Grønn Ungdom var dessverre ikke invitert til å være med i selve debatten, men fikk holde innlegg om klima og kollektivtrafikk. I innlegget etterlyste de ambisjoner i samferdselspolitikken fra Stortingspartiene og fokuserte blant annet på utbygging av høyhastighetstog må være en viktig del av neste Nasjonal Transportplan som kommer til våren.

Innlegget kan du se her ved å spole til omtrent en time ut i debatten: http://tv2.no/video/?progId=636121

I appell på Sam Eydes plass utenfor kulturhuset snakket Ida og Hallvard om økologi, forbruk og livskvalitet. Er økonomisk vekst nødvendig? Og er det en forutsetning for et godt liv å stadig kunne kjøpe mer? Ingen av partiene på Stortinget i dag vil erkjenne sammenhengen mellom vekst, klimagassutslipp og miljøødeleggelser. Derfor trengs det et nytt, fremtidsrettet og grønt alternativ.

Ida og Hallvard var også med på informasjonsmøte om Miljøpartiet De Grønne i Arendal, noe som resulterte i at det blir oppstartsmøte for lokallaget i neste uke!

 

Leave a Reply