Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom kommenterer ungdommens klimaforlik

En lang rekke norske ungdomspartier har blitt enige om et felles klimaforlik med krav til regjeringens klimamelding. Grønn Ungdom mener forliket er et langt skritt fremover, men at det mangler ambisjoner på vesentlige områder.

– Vi gratulerer ungdomspartiene med en melding som er et langt skritt fremover sammenliknet med moderpartienes standpunkter, sier Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom. At ungdomspartiene samler seg om et slikt initiativ i forkant av klimameldingen er veldig positivt og sender et signal om at klimakampen også er en generasjonskamp. 

Grønn Ungdom – lederen trekker frem målsettingene for jernbanesatsing og utslippskutt i industrien som spesielt positivt, men påpeker imidlertid at forliket bærer preg av å være et bredt kompromiss der mange viktige og helt nødvendige tiltak er utelatt.

– Forliket setter ingen grenser for oljeindustrien, hverken i Lofoten, Vesterålen og Senja, eller andre steder på norsk sokkel. Det inneholder heller ingen tallfestede mål for hvor store utslippskutt som skal tas på hjemmebane, ettersom forliket åpner for kvotekjøp for å nå målsettingen om førti prosent kutt innen 2020. I tillegg må en ambisiøs klimamelding tørre å foreslå tiltak som stimulerer til redusert kjøttforbruk, ettersom denne næringen står for større globale utslipp enn transportsektoren.

Qvigstad frykter at den manglende konkretiseringen av nasjonale utslippsmålsettinger i ungdommens klimaforlik varsler en svak klimamelding.  Han mener imidlertid at det riktig og viktig at ungdomspartiene finner brede kompromisser på områdene eksisterer bred enighet og er ikke i tvil om at forliket kan være med på å trekke klimameldingen i riktig retning.

– Heller ikke Grønn Ungdom er redd for å samarbeide bredt om de tiltakene vi støtter. Vi var ikke med på arbeidet med årets melding, men er klare for samarbeid ved neste anledning, avslutter  Qvigstad

Leave a Reply