Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom forsvarer EØS-avtalen

Grønn Ungdoms har under helgas landsmøte behandlet Europapolitisk plattform og diskutert EØS og Norges tilknytning til Europa.

 

Nyvalgt talsperson, Teodor Bruu forklarer:

– Vår tids utfordringer respekterer ikke landegrenser. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, både innad i Europa og med verden for øvrig. Norge bør bli en pådriver for et grønnere og mer solidarisk europeisk samarbeid.

 

Det mest kontroversielle diskusjonspunktet var norsk EU-medlemskap. Vedtaket endte med å bli:

– Samtidig som vi viderefører MDGs EU-linje, trapper vi opp forsvaret av EØS-avtalen, sier Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom.

EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen og både Rødt, SV, Senterpartiet og delvis FrP tar til orde for å reforhandle eller si opp avtalen. Holtvedt fortsetter:

– Norge bør arbeide for at EØS-samarbeidet får en større sosial profil og ønsker å få bukt med sosial dumping. Handel mellom land er fredsbevarende og viktig å verne om mens Donald Trump starter stadig nye handelskriger.

Bruu avslutter:

– Vi ønsker oss europeisk samarbeid som er mindre preget av privatisering og stordrift, som er mer demokratisk og  gjennomsiktig, og der enkeltnasjoners selvstyre respekteres der det ikke går på akkord med å løse overnasjonale problemer. Dette gleder vi oss til å ta fatt på sammen med våre grønne søsterpartier i Europa, sier Bruu.

Leave a Reply