Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom vil forby klimaprofitører

Grønn Ungdoms landsstyre har denne helgen vedtatt et krav om at næringslivet skal være utslippsfritt innen 2030. Ungdomspartiet mener at bedrifter som fortsatt har netto klimagassutslipp i 2030 ikke skal kunne ta ut overskudd. Grønn Ungdom vil heve CO2-avgiften til 1500 kr. per tonn og trappe den opp årlig, og bruke inntektene fra avgiften til et omstillingsfond for næringslivet.

– Det bør være uaktuelt å tjene penger på å forurense i 2030. Når næringslivet ikke omstiller seg raskt nok, bør politikerne stille krav, sier Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom.

– De gule vestene i Frankrike viser hvor upopulær klimapolitikken kan bli om det største byrden legges på vanlige folk. Vi mener at de store selskapene, som for eksempel Equinor, må ta det største ansvaret.

 

– Forslaget innebærer i praksis å stille krav om at alle bedrifter må levere grønn, utslippsfri vekst. Bedrifter som fortsatt leverer grå vekst i 2030, vil ikke lenger være lønnsomme. Det skal ikke lønne seg å ødelegge livsgrunnlaget vårt, sier talsperson Teodor Bruu..

– Vi har elleve år på å halvere verdens klimagassutslipp. Dette forslaget er et godt svar på FNs siste klimarapport, som etterspør drastiske tiltak for å få ned utslippene raskt. Det norske næringslivet er innovativt og omstillingsdyktig, og de fleste bedrifter kan klare å finne utslippsfrie inntektsmodeller.

Hele resolusjonen kan leses her.

Leave a Reply