Forbrukslån
Casinor.com

Gratulerer med det grønne gjennombruddet!

Gårsdagens valg var historisk. For første gang har vi fått inn et helgrønt parti på Stortinget. Uten flere hundre aktivister rundt omkring i landet hadde ikke det vært mulig!

Derfor vil vi rette en stor takk til alle GU-ere som har bidratt i valgkampen, enten det er ved å delta i skoledebatter, stå på stand, snakke med  venner eller noe helt annet.

Med 2,8 prosent nasjonal oppslutning, mot 0,3 prosent i 2009, har vi gjort et gjennombrudd som få hadde trodd at var mulig. Vi har allerede satt miljø på dagsorden, og flytta oljedebatten fra å handle først og fremst om Lofoten til å handle om hvorvidt vi kan fortsette å pumpe opp olje så fort som mulig. Før vi for alvor kom på banen snakka nesten ikke de andre partiene om miljø. Etter gjennombruddet vårt på meningsmålingene har miljø vært en av valgkampens hovedsaker.

Gjennombruddet vi ser nå er summen av den innsatsen som grønne folk har gjort i hele landet. Nå gleder vi oss stort til å arbeide videre for et grønnere og bedre samfunn sammen med dere!

Hilsen Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom.

Leave a Reply