Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom for ren luft

Grønn Ungdom er etablert i Hordaland, og bedre kollektivtilbud er sak nummer én for nyvalgt fylkesleder Lasse Brunborg (23).

Torsdag 20. januar ble et nytt ungdomsparti stiftet i Bergen. Oppstartsmøtet i Grønn Ungdom Hordaland markerer startskuddet for arbeidet med å bygge et nytt alternativ for miljøengasjert ungdom i fylket. Nyvalgt fylkesleder er studenten Lasse Brunborg (23) og med seg i styret fikk han Sunniva Kambestad og Niklas Møller – alle fra Bergen.

Det er mer enn nok lokale saker å ta tak i mener Brunborg og peker spesielt på kollektivtransport, ikke minst den dårlige luftkvaliteten i Bergen som har plaget mange de siste to vintrene. – Hordaland grønn ungdom skal i løpet av 2011 bli det mest synlige ungdomspartiet i fylket. Vi skal være nytenkende, tydelig og kompromissløs, sier Lasse.”
 
Nasjonal talsperson i moderpartiet Miljøpartiet De Grønne, Sondre Båtstrand, deltok også på møtet. Han har tidligere vært talsperson for Grønn Ungdom i flere perioder og er glad for å se at ungdomspartiet nå våkner til liv i Hordaland.

Grønn Ungdom gjør floraen av ungdomspartier litt rikere og mye grønnere. Jeg ser frem til å samarbeide med grønne ungdommer i den kommende valgkampen. Selv om MDG er et lite og ungt parti trenger vi et alternativ for de som er såpass unge at terskelen for å troppe opp på møtene i voksenpartiet blir for høy, sier Båtstrand.

Fylkesleder Lasse Brunborg vil sette saker som luftkvalitet og kollektivtransport på dagsorden, samtidig som fylkeslaget allerede nå retter blikket mot valgkampen i august og september. – Å stille opp i skoledebatter for å markedsføre partiet ovenfor førstegangsvelgere, samt verve medlemmer til GU vil bli en viktig oppgave sier leder Lasse Brunborg.

Grønn Ungdom har stiftet fylkeslag i Akershus, Oslo og Sør Trøndelag i 2010 og er med opprettelsen av Grønn Ungdom Hordaland på god vei til å bli et landsdekkende ungdomsparti.

Leave a Reply