Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom etablerer seg i Trondheim

Grønn Ungdom vokser, både i bredden og høyden. I helgen ble det stiftet fylkeslag i Trondheim

For første gang på mange år stiftes et nytt ungdomsparti i Trondheim. Dette skjer etter at en gruppe unge ildsjeler, blant annet bestående av studenter ved NTNU, har tatt initiativet til å stifte Grønn Ungdom. På søndag ble det avholdt årsmøte på Gløshaugen og laget ble formelt etablert.

Nyvalgt leder i Grønn Ungdom Sør Trøndelag, Jonas Blomberg Ghini gleder seg over utviklingen  – Trondheim er et av de stedene i landet der Miljøpartiet De Grønne står sterkest, derfor burde det være gode vekstmuligheter, også for et grønt ungdomsparti, mener NTNU – studenten, som peker på rekruttering som en av lagets viktigste oppgaver i tiden fremover.

Det rykende ferske ungdomspartiet har ingen planer om å ligge på latsiden i ukene fremover. Planleggingen av et dobbeltarrangement 23 og 24 november er allerede godt i gang. Her blir det, blant annet visning av filmen “Home” på kultursenteret ISAK og foredrag med Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Hanna E. Marcussen.

Også moderpartiet var representert på det historiske oppstarsmøtet. Partiveteran og mangeårig kommunestyrerepresentant i Trondheim Jan Bojer Vindheim innledet møtet med et foredrag om b.l.a høydepunkter i MDGs historie.

Leder i Grønn Ungdom, Knut F Qvigstad tror ungdomspartiet har stort potensial  – For få år siden var Grønn Ungdom et sovende ungdomsparti, nå er vi i ferd med å etablere sterke miljøer flere steder i landet. Qvigstad tror et grønt politisk alternativ har ekstra stor appell blant ungdom  – Det er vi som må bære byrdene hvis dagens ledere ikke klarer å gjennomføre en rask og omfattende omstilling til et bærekraftig samfunn avslutter han.

Styret i Grønn Ungdom Sør Trøndelag består av Jonas Blomberg Ghini (leder), Dan Eivind Haugland (nestleder), Jon Martinsen Strand (økonomiansvarlig), samt styremedlemmene Carolina Hager og Jarle Alexander Møller.

Leave a Reply