Forbrukslån
Casinor.com

Gledelig, grønn jul – og godt nyttår!

Grønn Ungdom ønsker alle på jorda en god og fredfylt høytid. Tusen takk for året som er gått!

Takk til all grønn ungdom der ute, og en særlig takk til alle nye medlemmer som strømmer til for å gjøre samfunnet mer bærekraftig, både sosialt og økologisk. I 2014 skal vi bygge videre på det solide grunnlaget Grønn Ungdom har lagt i løpet av året, til beste for både folk og dyr.

Takk til alle sympatisører og støttespillere, og til alle som stemte grønt i 2013. Det grønne gjennombruddet skaper seg ikke selv, og den uvurderlige innsatsen som daglig gjøres for å vri norsk politikk over i et mer framtidsvennlig spor kvalifiserer til høye rangeringer for dere alle på julenissens liste.

Takk til alle som utrettelig står på for klima og miljø, dyrevern og medmenneskelighet, for en trygg, givende oppvekst for de minste, for et blomstrende kulturliv, for mer demokrati, menneskerettigheter og toleranse, og for at samfunnets svakeste også skal få en stemme.

Takk til alle som gjør en innsats for fred, og som legger tid og krefter i humanitært arbeid. Det er lett å blendes av lyset fra våre mange handlegater, og glemme hvor heldige vi er som lever i en del av verden som ikke hjemsøkes av krig, hungersnød og hyppige naturkatastrofer. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om humanitære initativer, økonomisk eller på annet vis.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer i 2014, og til samarbeid med alle gode krefter om å skape en bedre verden. Vil du være med på laget? Les mer om hvordan du kan engasjere deg her.

Med ønsker om en god jul, og et godt nytt år!

Arbeidsutvalget

Leave a Reply