Forbrukslån
Casinor.com

Fremtidsvisjon: Fra oljesøl til blodbad?

Grønn Ungdom reagerer sterkt på at våpenproduksjon lanseres som næringen som skal fylle tomrommet etter oljen.

Under et besøk hos våpenprodusenten Vinghøg AS på Nøtterøy uttalte statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP) at han var imponert og mente Vestfold burde vært stolte av bedriften, skrev Dagsavisen i forrige uke.

– Det er en bedrift som styrker troen på at Norge kan overleve også etter at oljen er slutt, sa Ingebrigtsen til Tønsbergs Blad etter besøket.
Kristina Valheim Stiauren, styremedlem i Grønn Ungdom, er dypt sjokkert og reagerer kraftig på Ingebrigtsens uttalelser
-Alle vet at våpen er laget for å drepe. Og det gjør de. Men ikke bare soldater; de fleste som lider og dør i krig er sivile. Allikevel eier den norske stat 50% av våpenprodusenter som NAMMO, noe som vil si at det norske folk er involvert i kriger hvor millioner av mennesker mister sine hjem,  sine elskede og sine liv.”

Og ikke nok med det; nå har vi en statssekretær, som er representant for den rødgrønne regjeringen, som får seg til å si at vi kan leve av død og lidelse i fremtiden. Har vi i fredsnasjonen Norge mistet både hodet og hjertet?, spør en oppgitt Valheim Stiauren.

Statistikker viser at de fleste sier seg enige i at Norge trenger strengere kontroll med sin våpeneksport. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge om hele produksjonen, og konsekvent bygge opp et system som støtter opp rundt fredspolitikk og klima.

– nå er det på tide at alternativene til olje og krig blir det vi arbeider med og diskuterer!
på den måten kan vi bruke vår kunnskap til å gå i bresjen for et medmenneskelig samfunn med langsiktig tenkning. Vi har alt som skal til for å skape et slikt samfunn, det eneste som mangler er vilje, og det å tørre å ha visjoner om en annerledes fremtid, avslutter Kristina Valheim Stiauren

Leave a Reply